GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Mi a teendő, ha a regisztráció során az alábbi hibaüzenet jelenik meg: "Az email cím nem megfelelő formátumú."?

Fenti hibaüzenet abban az esetben jelenik, ha az email cím nem helyesen került berögzítésre, pl. szóközzel kezdődik, vagy szóköz van a rögzíteni kívánt email címben.

Mi a teendő, ha regisztráció során az alábbi hibaüzenet jelenik meg: "A megadott cím nem létezik."

Fenti hibaüzenet a lakcím rögzítéséhez kapcsolódik, mely az alábbi esetekben jelenik meg:

- amennyiben adott településnek több irányítószáma van, és a nem megfelelő kerül berögzítésre a közterület nevéhez

- a közterület neve nem helyesen kerül berögzítésre, a rendszer nem fogadja el pl. a Móricz Zs. rövidítést, vagy Petőfi helyett Petőfi Sándor kerül rögzítésre

- a közterület jellege nem helyesen kerül kiválasztásra legördülő menüsorból, a rendszer nem fogadja el, ha adott közterület nevéhez nem a megfelelő jelleg kerül kiválasztásra, pl. út helyett utca került kiválasztásra

Mit kell tenni a regisztrációt követően?

A regisztrációt követően a turista állami horgászjegy kiváltásának következő lépése az online horgászteszt kitöltése. Az online horgászteszt kitöltése azon turista állami horgászjegyet igénylők számára is kötelező, akik rendelkeznek állami horgászvizsgával. Az online horgásztesztnek nincs díja.

A sikeres online tesztet követően a turista állami horgászjegy igénylése a "Horgászjegy igénylése" menüpontra kattintva kezdhető el a felületen. Amennyiben, nem azonnal szükséges a turista állami horgászjegy, a regisztrációt és a sikeres tesztkitöltést követően a tárgyéven belül későbbi időpontra is igényelhető a turista állami horgászjegy. Pl: 2014. 05.16. napján tett sikeres vizsga után a turista állami horgászjegy pl. 2014. augusztus 13. napjától is igényelhető, amely ez esetben az igénylés napjától számított folyamatos 90. nap végéig lesz érvényes.

Kell-e területi jegyet váltani a turista állami horgászjegy mellé, a horgászat megkezdése előtt?

Igen, arra a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, ahol horgászni kíván külön meg kell vásárolni a területi jegyet a horgászat megkezdése előtt. A turista állami horgászjegy nem azonos a területi jeggyel, nem váltja azt ki. A területi jegy a halgazdálkodásra jogosult által megbízott területi jegyet forgalmazóknál vásárolható meg.

Hol találom meg a területi jegyek kiváltásának helyét?

Internet böngésző keresőjébe begépelve annak a vízterületnek a nevét, amelyen horgászni kíván, megtalálható az adott vízterület halgazdálkodásra jogosultjának elérhetősége. A területi jegyet a halgazdálkodásra jogosult maga és megbízottjai forgalmazzák (horgászegyesület, horgászbolt, stb.) Amennyiben a keresés nem eredményes, telefonon érdeklődhet a vízterület fekvése szerint illetékes halgazdálkodási hatóságnál, vagy a területileg illetékes horgász szövetségnél arról, hogy az adott vízterületre hol lehet megvásárolni a területi jegyet.

Milyen módon fizethető ki az turista állami horgászjegy díja?

A turista állami horgászjegy díjtételét kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni TUHIR regisztrációs felületen, amelyre a horgászjegy igénylés menüpont irányítja át.

Mit tegyen, ha nem rendelkezik bankkártyával az, aki turista állami horgászjegyet kíván igényelni?

Az online fizetéshez bármily bank által kibocsájtott bankkártya használható, és más nevére szóló bankkártyával is kiegyenlíthető a díjtétel.

Kifizethető-e bankkártyán kívül más módon a turista állami horgászjegy díja?

Nem, kizárólag bankkártyával lehet kiegyenlíteni a turista állami horgászjegy igénylésének díjtételét.

Sikeresen kitöltött tesztet követően a horgászjegy igénylés menüpontról az Internet böngésző „vissza nyilával” visszalépve a rendszer azt jelzi, hogy nem töltötte ki sikeresen a tesztet. Mit a teendő?

Ilyen esetben lépjen ki a rendszerből, majd újra lépjen be. A rendszer helyesen kijelzi, hogy sikeresen kitöltötte a tesztet, folytathatja a megkezdett turista állami horgászjegy igénylést. Amennyiben egyszer sikeresen kitöltötte a tesztet, azt a rendszer automatikusan regisztrálja, ezt követően az újabb turista állami horgászjegy igénylésekor már nem újabb tesztet kitölteni.

Mi történik, ha sikertelenül töltötte ki a tesztet?

Eredménytelen teszt kitöltése esetén, adott napon három alkalommal lehetséges megismételni a tesztkitöltést, ami nem jár anyagi vonzattal eredménytelenség esetén sem. Minden nap három alkalommal lehet ismételni a tesztkitöltést, a napok száma nincs korlátozva.

Hogyan juthat hozzá az állami turista horgászjegyhez és a fogási naplóhoz a sikeres vizsgát és bankkártyás fizetést követően?

A turista állami horgászjegyet és a fogási naplót a rendszer a regisztrált e-mail címre automatikusan megküldi, amennyiben a díjtétel kiegyenlítése sikeres volt. A kapott dokumentumokat ki kell nyomtatni és a vízparton magánál tartani, a fogási naplót vezetni. A sikeres bankkártyás fizetést követően a rendszer, elektronikus úton maximum fél órán belül megküldi a dokumentumokat a regisztrált e-mail címre.

A regisztráció napján kell kiváltani a turista állami horgászjegyet is, vagy eltérő időszakra is igénylehető az?

Nem, a regisztrációt követően bármikor folytatható a folyamat. A teszt kitöltése a regisztrációtól független időpontban, bármikor máskor is elvégezhető, ugyan úgy, mint a regisztráció és a turista állami horgászjegy igénylése is tetszőleges időpontban elvégezhető.

Most regisztrált a rendszerbe, de későbbi időpontban szándékozik megkezdeni a horgászatot. Lehetséges-e későbbi kezdőnapot megadni a turista állami horgászjegy érvényességének kezdőnapjaként?

A turista állami horgászjegy igénylésének napján megadható az érvényesség kezdőnapja, ami nem szükségszerűen azonos az igénylés napjával.

Egy regisztrációval lehetséges-e két vagy több névre turista állami horgászjegy kiváltása?

Nem, egy regisztrált névre és e-mail címre csak egy turista állami horgászjegy és fogási napló igényelhető. További családtag, ismerős esetén az igénylő saját nevére és e-mail címére tud magának turista állami horgászjegyet kiváltani.

Horgászhat-e két bottal turista állami horgászjeggyel?

Nem, a turista állami horgászjeggyel legfeljebb egy, maximum három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal felszerelt horgászkészséget használhat és egy darab 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat az engedélyes.

Lejárt a turista állami horgászjegyem érvényességi ideje (90 nap). Kiváltható-e ismét?

Nem, egy naptári évben maximum egyszer váltható ki a turista állami horgászjegy 90 nap időtartamra. Érvényességi idejének lejártát követően a horgászat csak úgy folytatható, ha az igénylő megfelel az állami horgászjegy igénylési feltételeinek. (Az állami horgászvizsgát nem váltja ki a turista állami horgászjegy igénylését megelőzően kitöltött teszt kérdéssor.)

A turista állami horgászjegy érvényességi ideje alatt sikeresen eleget tett az állami horgászjegy kiváltása (Hhvtv. 40 § (2) bek.) követelményeinek. Hogyan tudja igényelni az állami horgászjegyet és mi történik a még érvényes turista állami horgászjeggyel?

A MOHOSZ a turista állami horgászjegyet díjmentesen állami horgászjegyre cseréli, ha Ön állami horgászvizsga bizonyítványát bemutatja, valamint horgászszervezeti tagságát igazolja. Az érvényes turista állami horgászjegy érvénytelenítésre kerül.

Mi a teendő, ha elveszett vagy megsemmisült a turista állami horgászjegy?

Az eredeti e-mail üzenet megőrzésével bármikor újra kinyomtathatók annak csatolt dokumentumai.

További kérdésekkel, esetleges panasszal hová fordulhatok?

A MOHOSZ ügyfélszolgálata az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

e-mail: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu telefon: +36 59 324 432 (munkanapokon 8.00-16.30-ig)

A banki átutalás valamilyen okból meghiúsult, és a következő igénylés megkísérlésekor az „Ön már igényelt erre az évre horgászjegyet” hibaüzenet jelenik meg. Mi a teendő?

A sikertelen banki tranzakciót követően az online banki felületen adatvédelmi okokból egy biztonsági időkorlát lép életbe, mely 30 perc időtartamig marad fenn. A következő online fizetés csak ennek az időtartamnak a feloldása után lehetséges. Tehát, ha a fenti hibaüzenet megjelenik a teendő az, hogy a TUHIR alkalmazásból ki kell lépni és 30 perc múlva (a biztonsági időkorlát feloldása után) visszalépve újra elérhetővé válik az online fizetés kezdeményezése.

Hogyan valósítható meg a fogási napló feltöltése?

A fogási naplót a TUHIR online rendszerében bejelentkezés után a "Dokumentumok feltöltése" menüpontban lehet feltölteni pl. pdf formátumban. A feltöltés előtt a fogási napló oldalainak egy file-ban történő bescannelése, és a számítógépre történő elmentése szükséges.

Rendben