TÁJÉKOZTATÓ

Ügyféltájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a turista állami horgászjegy olyan, magyar és külföldi állampolgárok számára egyaránt, meghatározott díj ellenében, meghatározott időszakra, meghatározott szabályok szerinti horgászati tevékenység folytatására feljogosító állami horgászjegy, amely a törvény hatálya alá tartozó vízterületeken lehetővé teszi a horgászatot.

A turista állami horgászjegy díja 2.000Ft, azaz kettőezer forint, melyet bankkártyával tud kifizetni az OTP Bank Nyrt. biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által.

Bankkártyás fizetéskor a rendszer átirányítja Önt az OTP Bank fizető oldalára és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett weboldalon történik.

A „Tájékoztató” oldalon a „Tájékoztató a bankkártyás fizetésről” gombra kattintva letölthető PDF fájlban az OTP Bank internetes kártyaelfogadásról szóló tájékoztatója.

A turista állami horgászjegy váltással kapcsolatos kérdések és panaszok kezelésére a MOHOSZ az alábbi e-mail címet és telefonszámot üzemelteti:

E-mail: ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu

Telefon: +36 59 324 432 (munkanapokon 8.00-16.30-ig)

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció, valamint az online horgászteszt kitöltése után a turista állami horgászjegy vásárlásától elállhat, azonban a turista állami horgászjegy díjának megfizetését követően elállásra nincs lehetősége, mivel a turista állami horgászjegy hatósági igazolványnak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a turista horgászjegy érvényességének időtartalma alatt megrongálódik vagy megsemmisül, az a rendszerből ismételten kinyomtatható.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a turista állami horgászjegyet váltó személyekről, valamint az állami horgászjegy váltásától eltiltott személyekről a NÉBIH nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás a személyes adatokat a turista állami horgászjegyet váltó személyek tekintetében a jegy váltásától számított 5 évig megőrizheti.

Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

A turista állami horgászjegy évente egyszer váltható ki és a váltás időpontjától számítva a 90. nap végéig érvényes.

A turista állami horgászjegy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az érvényességi időtartamán belül érvényes területi jeggyel jogosít horgászatra.

Tájékoztatjuk arról is,hogy a turista állami horgászjegy váltását megelőzően az alapvető szabály- és fajismeretről számot kell adnia. Ez a vizsga nem egyenértékű az állami horgászjegy váltásához szükséges állami horgászvizsgával.

Ha a turista állami horgászjeggyel rendelkező személy a jegy érvényességi ideje alatt eleget tesz az állami horgászjegy kiváltása Hhvtv. 40.§ (2) bekezdés szerinti követelményeinek, turista állami horgászjegyét, annak érvénytelenítése mellett, díjmentesen állami horgászjegyre cserélheti a halgazdálkodási hatóságnál.

Tájékoztatjuk, hogy a turista horgászjegy váltását megelőzően nyilatkoznia kell az alábbiakról:

- Halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá nem áll ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.

- Érvényes állami horgászjeggyel, ideértve a turista állami horgászjegyet nem rendelkezik.

- Fogási naplóját leadta*

(*Kivéve az első alkalommal turista jegyet váltók, ha előtte állami horgászjegyet sem váltottak).

Ügyféltájékoztató letöltéseTájékoztató a bankkártyás fizetésrőlGY.I.K.Rendben