TÁJÉKOZTATÓ

Ügyféltájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a turista állami horgászjegy olyan, magyar és külföldi állampolgárok számára, meghatározott díj ellenében, meghatározott időszakra, meghatározott szabályok szerinti horgászatra feljogosító állami horgászjegy, amely a törvény hatálya alá tartozó vízterületeken lehetővé teszi a horgászatot.

A turista állami horgászjegy 2.000 Ft, azaz kétezer forint, amit bankkártyával tud kifizetni az OTP Bank Nyrt. biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által.

Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett weboldalán történik.

A „Tájékoztató” oldalon a „Tájékoztató a bankkártyás fizetésről” gombra kattintva letölthető PDF fájlban az OTP Bank internetes kártyaelfogadásról szóló tájékoztatója.

A turista állami horgászjegy váltással kapcsolatos panaszok kezelésére a kibocsájtó az alábbi e-mail számot és telefonszámot üzemelteti:

E-mail: tuhir@nebih.gov.hu

Telefon: +36704360415

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció illetve a vizsga után a turista állami horgászjegy vásárlásától elállhat, azonban a turista állami horgászjegy díjának megfizetését követően elállásra nincs lehetősége, mivel a turista állami horgászjegy hatósági igazolványnak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a turista horgászjegy érvényességének időtartalma alatt megrongálódik, vagy megsemmisül az a rendszerből ismételten kinyomtatható.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a turista állami horgászjegyet váltó személyekről, valamint az állami horgász váltásától eltiltott személyekről a NÉBIH nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás a személyes adatokat az állami turista jegyet váltó személyek tekintetében a jegy váltásától számított 5 évig megőrizheti.

Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

A turista állami horgászjegy évente egyszer váltható ki és a váltás időpontjától számítva a 90. nap végéig érvényes.

A turista állami horgászjegy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az érvényességi időtartamán belül érvényes területi jeggyel jogosít horgászatra.

Tájékoztatjuk arról is, hogy a turista jegy váltását megelőzően az alapvető szabály- és fajismeretről számot kell adnia. Ez a vizsga nem egyenértékű az állami horgászjegy váltásához szükséges állami horgászvizsgával.

Ha a turista állami horgászjeggyel rendelkező személy a jegy érvényességi ideje alatt eleget tesz az állami horgászjegy kiváltása Hhvtv. 40. § (2) bekezdés szerinti követelményeinek, turista állami horgászjegyét, annak érvénytelenítése mellett, díjmentesen állami horgászjegyre cserélheti a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál.

Tájékoztatjuk, hogy a turista horgászjegy váltását megelőzően nyilatkoznia kell az alábbiakról:

- Halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá nem áll ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.

- Érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet nem rendelkezik.

- Fogási naplóját leadta*

(*Kivéve az első alkalommal turista jegyet váltók, ha előtte állami horgászjegyet sem váltottak).

Ügyféltájékoztató letöltéseTájékoztató a bankkártyás fizetésrőlGY.I.K.Rendben